HGRDM400075 Pategan Ngỗng Đặc Biệt 145g – Foie Gras Parfait 145g

Danh Mục Sản Phẩm: Đồ Hộp
Mã sản phẩm: HGRDM400075
1.200.000 ₫
Số lượng:
  • Hộp
Mô tả:

Pategan Ngỗng Đặc Biệt 145g – Foie Gras Parfait 145g

 

Chính sách:
Miễn phí vận chuyển theo đơn đặt hàng trên 2.000.000 ₫

Pategan Ngỗng Đặc Biệt 145g – Foie Gras Parfait 145g